Τα αμπελοτόπια μας

Η Φιλοσοφία μας


Το Κτήμα Χατζημιχάλη χρησιμοποιεί τον αρχαίο ελληνικό όρο "χώρα" για να περιγράψει αυτό που οι Γάλλοι ονομάζουν terroir. Το έδαφος, το υψόμετρο, η κλίση, ο προσανατολισμός, το μικροκλίμα, η ηλικία της ποικιλίας του σταφυλιού συνθέτουν τη μοναδικότητα του κάθε αμπελοτοπίου.  Η έννοια της χώρας ή του ενιαίου αμπελώνα περιλαμβάνει τους ακόλουθους τρεις παράγοντες:.
  1. Έδαφος και υπέδαφος
    • Οι καθοριστικές παράμετροι είναι η φύση, η δομή και η γεωλογική σύσταση του εδάφους, η αραιότητα της ύλης του, η τιμή του pH, η ισορροπία του στην απορρόφηση νερού και τα ιχνοστοιχεία του
  2. Κλίμα και μικροκλίμα
    • Ο προσανατολισμός του αμπελώνα και συνεπώς η έκθεσή του στο ηλιακό φως και τον άνεμο, τη θερμοκρασία, τις βροχοπτώσεις κ.λπ.
  3. Οικοσύστημα / τοποθεσία 
    • Οι κύριες παράμετροι είναι το γεωγραφικό μήκος και το γεωγραφικό πλάτος, η χλωρίδα και πανίδα, η τοπογραφία και το περιβάλλον
Το Κτήμα Χατζημιχάλη επέλεξε να υπηρετεί ένα μοναδικό οικοσύστημα. Αυτό διαμορφώνεται στην Κοιλάδα Αταλάντης που ορίζεται βόρεια από το όρος Κνημίδα, νότια από το όρος Χλωμό, δυτικά από τον Παρνασσό και ανατολικά από το Βόρειο Ευβοϊκό Κόλπο. Βασικό φυσικό χαρακτηριστικό αυτού του οικοσυστήματος αποτελούν τα δροσερά ρεύματα αέρα που δημιουργούνται από τον Παρνασσό προς τη θάλασσα και το αντίστροφο, χειμώνα-καλοκαίρι. Εκεί αναπτύσσονται οι τέσσερις ενότητες αμπελοτοπίων του Κτήματος Χατζημιχάλη: τα Παλιά Αμπέλια, τα Κάτω Αμπέλια, τα Πάνω Αμπέλια που ως τοπωνύμια διατηρούνται εδώ και αιώνες, καθώς και τα Νέα Αμπέλια, αμπελοτόπια που δημιουργήθηκαν εξαρχής από το Κτήμα Χατζημιχάλη. Καθεμιά από τις ενότητες αυτές διακρίνεται σε επιμέρους αμπέλια, όπου καλλιεργούμε συστηματικά διαφορετικές ποικιλίες σταφυλιού. Δημιουργήσαμε έτσι ένα σύνθετο όσο και μοναδικό αμπελοοινικό μωσαϊκό, συνολικής έκτασης 2.000 ιδιόκτητων στρεμμάτων.

Εξερευνήστε τα 8 μοναδικά αμπελοτόπια μας


Share by: